De Havilland

De Havilland

29.07
16:45

De Havilland: is Nathalie Van den Meutter, met reeds drie singles onder de arm: 'On top' 'Responsible' en 'You (Little words)', die opgepikt werden door Radio1 en 2