Do's & Don'ts

Het terrein

​Suikerrock maakt van de binnenstad van Tienen weer een feestdorp met respect voor de veiligheidsregels en met goed nabuurschap in het achterhoofd.

Verbod op crowdsurfen

Suikerrock streeft er naar om iedere bezoeker zo maximaal mogelijk te laten genieten van de optredens. Hierdoor geldt er, net zoals bij de meeste grote festivals, ook hier een verbod op crowdsurfen.

Gehoorschade

Suikerrock heeft het Charter voor beperking van gehoorschade tijdens muziekevenementen, een initiatief van de hele Belgische Muzieksector mee ondertekend.

De overheid heeft verschillende regels opgelegd aangaande het geluidsniveau waaraan ieder festival, dus ook Suikerrock zich dient aan te houden.

Wij zijn ons bewust van de risico’s op gehoorschade die te luide muziek of er te lang naar luisteren met zich mee kunnen brengen. De bezoekers van Suikerrock kunnen ten allen tijde gratis oordopjes verkrijgen aan de jetonkassa’s.

Ondanks alle inspanningen die Suikerrock doet raden wij de festivalgangers aan niet vlak voor de boxen aan het podium post te vatten en de oren even rust te gunnen na een concert.

Veiligheid

Veiligheid van concert-en festivalgangers, van artiesten en hun crew, van medewerkers en buurtbewoners is altijd onze allerhoogste prioriteit. We hebben dan ook de voorbije maanden intensief vergaderd met de lokale politie en met de lokale overheid. Een hele set van maatregelen zijn van kracht voor de komende editie van Suikerrock.

Tip Kom lichtgepakt! Breng geen overbodige zaken mee. Laat tassen en rugzakken indien mogelijk thuis!

Rugzakken en tassen zijn deze zomer welkom op Suikerrock, maar kunnen gecontroleerd worden. We vragen de bezoekers dan ook om deze spontaan te openen en de inhoud aan de medewerkers te tonen.

Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld met betrekking tot zaken die wel en niet toegelaten worden.

De extra maatregelen mogen vooral de pret niet drukken. Elk concert, elk festival is een groot feest. Alles wordt in het werk gesteld om de bijkomende maatregelen zo vlot als mogelijk te laten verlopen. Nu al danken we de festivalgangers voor hun begrip, voor hun spontane medewerking bij de controles, voor de extra inspanning die wordt gevraagd, voor het waakzaam zijn en blijven ook.

NIET WELKOM OP SUIKERROCK

 • Professionele foto/film/video/geluidsopnameapparatuur
 • Dranken (alcoholische &  non-alcoholische
 • Glas
 • Blik
 • Brik
 • Plastic flessen
 • Camelbags/waterrugzak
 • Drugs
 • Vuurwerk
 • Wapens
 • Messen
 • Explosieven
 • Scherpe voorwerpen
 • Bankjes/klapstoelen
 • Opblaasbare zaken (ballen, zetels, …)
 • Niet-drinkbare vloeistoffen en gels in verpakkingen groter dan 100 ml
 • Tenten en ander kampeermateriaal
 • Tripods (statieven) en selfiesticks
 • Laserpennen
 • Drinkbussen/drankbekers/gamellen
 • Grote rugzakken (>45 cm hoogte, > 30 l inhoud)
 • Gas en gasbranders
 • Kaarsen
 • Parasols en paraplu’s met pinnen
 • Plastic of houten bakken
 • Piepschuimblok
 • Fietspompen
 • Dieren (uitgezonderd geleidehonden voor mensen met een visuele handicap)
 • Flyers, stickers, affiches en ander promotiemateriaal
 • En elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan beschouwd worden.

Deze lijst kan te allen tijden aangevuld of aangepast worden door de organisatie.

Het protocol afgesloten met de bevoegde overheden en hulpdiensten is terug te vinden op www.suikerrock.be/veiligheid.

Camerabewaking

Vanuit een centrale controlepost is er permanente camerabewaking van de volledige binnenstad en de in-en uitgangen zodat snelle en doeltreffende interventies mogelijk zijn.

Lockers

Op de Kalkmarkt bevinden zich ING-lockers waarin de bezoekers hun spullen veilig in kunnen opbergen.

Medische Hulpdiensten

Op het terrein zijn 2 Rode Kruisposten voorzien. Voor grote en kleine ongelukken kan je er steeds terecht. Deze posten bevinden zich achter het Podium op de Grote Markt en bovenaan de Veemarkt. Verschillende posten staan verspreid over het terrein opgesteld zodat een snelle interventie/evacuatie steeds mogelijk is.

Milieu

We maken heel wat vuil op Suikerrock en creëren op die manier toch wel een gigantische hoop afval. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we zo goed mogelijk sorteren, zowel de medewerker als de bezoekers, om maximaal te kunnen recycleren. Uiteraard kunnen we dit niet zonder jullie hulp !

Suikerrock heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om onze impact op het milieu alsmaar kleiner te maken en deze inspanningen blijven we volhouden.

Daarom vragen we ook de bezoekers om ons hiermee te helpen. Zo vind je op de Grote Markt een container waar je je bekertjes en plastiek flesjes kan in deponeren. Je kunt er zelfs een mooie prijs mee winnen !

Overal verspreid over de binnenstad staan extra vuilnisbakken. Mogen we dan ook vragen om je afval daarin te deponeren en dit niet op de grond te gooien.

Bedankt om van deze editie weer een milieuvriendelijke editie te maken.