Toegankelijkheid

Inter

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

In samenwerking met Inter levert de organisatie van Suikerrock extra inspanningen om het festival toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking.

Info volgt binnenkort.